Rakovina pľúc

Tento typ rakoviny trápi ľudí po celom svete a nevyhýba sa to ani obyvateľom Slovenska. Slovensko patrí navyše medzi krajiny, kde sa tento druh karcinómu vyskytuje v nadpriemernom množstve. Každý rok rastie počet pacientov približne o 3 000 a väčšinu z nich tvoria muži. Pravdepodobnosť vzniku sa zvyšuje s vekom a najčastejšie je vo vekovej […]

rakovina pľúc

Tento typ rakoviny trápi ľudí po celom svete a nevyhýba sa to ani obyvateľom Slovenska. Slovensko patrí navyše medzi krajiny, kde sa tento druh karcinómu vyskytuje v nadpriemernom množstve. Každý rok rastie počet pacientov približne o 3 000 a väčšinu z nich tvoria muži. Pravdepodobnosť vzniku sa zvyšuje s vekom a najčastejšie je vo vekovej kategórii 55 – 80 ročných.

Charakteristika

Ide o ochorenie, pri ktorom sa bunky v tele začnú nekontrolovateľne rozmnožovať a rásť. Ak sa toto ich množenie začne v pľúcach, nazýva sa to rakovina pľúc. Tento typ sa môže rozšíriť aj do lymfatických uzlín, alebo aj do ďalších orgánov v tele. Keď sa rakovinové bunky rozšíria z jedného orgánu do druhého, nazývajú sa metastázy.

Rakovina môže vzniknúť aj v iných častiach. Napríklad v pečeni, črevách, prsníku, alebo aj ďalších. Rakovina pľúc je hlavnou príčinou úmrtia spomedzi všetkých rakovín a je druhým najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením u mužov aj žien v USA. 

Hlavným dôvodom vzniku, je fajčenie. Spôsobená však môže byť aj ďalšími vplyvmi.

Príčiny vzniku

Podľa výskumov existuje niekoľko rizikových faktorov, ktoré zvyšujú šancu vzniku:

 • Fajčenie – Cigarety patria medzi rizikový faktor číslo 1. Celosvetovo sa práve fajčeniu pripisuje približne 15 % všetkých ochorení na rakovinu, čo tvorí 1,1 milióna pacientov za rok. Len v USA je fajčenie cigariet spájané s 80 – 90 % úmrtiami na tento typ rakoviny. Používanie iných tabakových výrobkov, ako sú napríklad cigary, taktiež zvyšuje možnosť vzniku. Tabakový dym je toxická zmes viac ako 7 000 chemikálií, z ktorých mnohé sú jedy. 

Ľudia, ktorí fajčia, majú 15 – 30-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku, než nefajčiari. Aj príležitostné fajčenie zvyšuje šancu vzniku rakoviny.

Fajčenie môže spôsobiť rakovinu takmer kdekoľvek v ľudskom tele. Okrem pľúc, napríklad aj v ústach, v hrdle, pažeráku, pankrease, hlasivkách, prieduškách, priedušnici, obličkách, močovom mechúre, krčku maternice a spôsobuje aj akútnu myeloidnú leukémiu.

 • Radiácia a rizikové povolanie – vybrané povolania sú obzvlášť rizikové, pretože sú na ňom zamestnanci vystavení radiácii a karcinogénom. Patria tu:
  • Rádioaktívne rudy ako urán.
  • Inhalačné chemikálie, ako arzén, beryllium, kadmium, oxid kremičitý, vinylchlorid, zlúčeniny niklu a chrómu, uhoľné produkty, horčičný plyn a chlórmetylétery. 
  • Výfukové plyny.
 • Znečistené ovzdušie
 • Iné choroby pľúc
 • Genetika – ak ste už niektorý typ rakoviny mali, je tu riziko, že sa vyvinie ďalšia rakovina. Riziko môže byť ešte vyššie, ak rodičia, súrodenci alebo iný člen rodiny mal rakovinu. 

Druhy

Dva hlavné typy rakoviny pľúc sú malobunkový a nemalobunkový karcinóm. Tieto kategórie sa týkajú toho, ako rakovinové bunky vyzerajú pod mikroskopom. Nemalobunkový je bežnejší. Je dôležité zistiť, o aký druh rakoviny ide, nakoľko liečebný postup nemusí byť rovnaký. Medzi druhy pľúc patria:

 • Nemalobunkový karcinóm
  • Adenokarcinóm
  • Spinocelulárny epidermoidný karcinóm
  • Veľkobunkový karcinóm
 • Malobunkový karcinóm
 • Iné – ďalšie typy sú veľmi zriedkavé

Rakovina pľúc a jej príznaky

Príznaky sa líšia od pacienta k pacientovi. Niektorí ľudia majú príznaky súvisiace s pľúcami, iní, ak sa rozšírila rakoviny do ďalších častí tela, majú príznaky špecifické pre dané časti tela. Niekto má len všeobecné príznaky toho, že sa necíti dobre. Väčšina pacientov však príznaky nemá, až kým rakovina nepostúpi do vyššieho štádia. Príznaky zahŕňajú:

 • Kašeľ
 • Dýchavičnosť
 • Zachrípnutie
 • Zápal pľúc a bronchitída
 • Bolesť na hrudníku
 • Náhle chudnutie
 • Bolesť kostí
 • Vykašliavanie krvi
 • Sipot
 • Chronická únava
 • Opuchnuté lymfatické uzliny

Spomínané príznaky sa vyskytujú aj pri ďalších ochoreniach a preto môže byť ťažké rakovinu odhaliť. Ak máte viaceré z vyššie spomenutých prejavov, obráťte sa na svojho lekára.

Diagnostika

Niektoré typy rakoviny sa dajú zistiť skríningom, ale väčšina rakoviny pľúc sa zistí až vždy, keď začne spôsobovať problémy. Skutočná diagnóza sa stanoví pohľadom na vzorku pľúcnych buniek v laboratóriu. Ak máte niektoré zo spomínaných príznakov, je vhodné čo najskôr navštíviť lekára, aby sa ochorenie zistilo v čo najskoršom štádiu.

Prvým krokom pri diagnostike je, že sa váš lekár pýta na rodinnú anamnézu, aby sa dozvedel o rizikových faktoroch. Taktiež zisťuje aj to, či sú príznaky spôsobené rakovinou, alebo iným ochorením. Ak vyšetrenia a testy ukážu, že sa naozaj môže jednať o karcinóm pľúc, lekár vás pošle na ďalšie testy, prípadne rovno za odborníkom – onkológom.

Jedným z prvých vyšetrení býva röntgen hrudníka. Ak lekár vidí niečo podozrivé, nariadi ďalšie vyšetrenia. 

Ďalším testom býva CT vyšetrenie, ktorého lúče vytvoria podrobné prierezové zábery tela. Namiesto nasnímania 1 či 2 fotografií, ako je to pri röntgene, CT skener urobí veľa snímok a počítač ich skombinuje tak, aby ukázal akoby plátky tela. Toto vyšetrenie môže ukázať veľkosť, tvar a aj polohu akýchkoľvek pľúcnych nádorov a vie nájsť aj zväčšené lymfatické uzliny s obsahom nádoru. 

Ak je to potrebné, medzi nasledujúce vyšetrenia patria MRI – magnetická rezonancia, PET – skenovanie pomocou pozitrónovej emisnej tomografie, biopsia a iné.

Priebeh ochorenia

Ochorenie prebieha dlhšiu dobu, trvať môže aj roky, kým sa dostavia príznaky. Medzi prvé príznaky sa radí väčšinou kašeľ a neskôr sa k tomu pridá aj vykašliavanie krvi či bolesti na hrudníku. Ochorenie má niekoľko fáz:

 1. Nachádza sa len v pľúcach.
 2. Postihuje pľúca a lymfatické uzliny v ich blízkosti.
 3. Okrem vyššie spomenutého sa dostala už aj do lymfatických uzlín v hrudníku.
 4. Poslednou fázou je, keď metastázuje a dostáva sa teda aj do ďalších orgánov v tele.

Liečba

Lieči sa niekoľkými spôsobmi v závislosti od typu rakoviny a od toho, ako ďaleko sa rozšírila. Ľudia s nemalobunkovým karcinómom môžu byť liečený chirurgickým zákrokom. chemoterapiou, rádioterapiou, cielenou terapiou alebo kombináciou týchto liečebných postupov. Pacienti s malobunkovým karcinómom sú zvyčajne liečení rádioterapiou a chemoterapiou.

 1. Operácia – chirurgické odstránenie rakovinového tkaniva.
 2. Chemoterapia – použitie špeciálnych liekov na zmenšenie alebo usmrtenie rakoviny. Lieky môžu byť vo forme tabliet alebo sa podávajú priamo do žíl.
 3. Ožarovanie – použitie vysokoenergetických lúčov na zabitie rakoviny.
 4. Cielená terapia – použitie liekov na blokovanie rastu a šíreniu rakovinových buniek. Lieky sú tak ako pri chemoterapii buď podávané ako tablety, prípadne sa podávajú priamo do žily.

Počas liečby sa pacient stretne s lekármi z rôznych odborov. Prvý kontakt je vždy s obvodným lekárom, ktorý vás pošle za pulmonológom, teda odborníkom na pľúcne choroby. Ak dôjde k operácii, vykonávať ju bude chirurg. Ďalším špecialistom je onkológ, ktorí sa zameriava na liečbu rakoviny liekmi a taktiež sú tu radiační onkológovia, ktorí sa zameriavajú na liečbu ožarovaním.

Doplnková a alternatívna medicína

Okrem liečbou stanovenou lekármi je tu možnosť využiť aj alternatívnu liečbu. Aj túto je však potrebné najskôr prekonzultovať s lekármi, či je pre pacienta vhodná a či práve naopak, nemôže poškodiť.

K doplnkovej liečbe možno zaradiť:

 • Akupunktúru – vkladanie tenkých ihiel cez pokožku na miesta, kde sa nachádzajú akupunktúre body. Podľa tradičnej čínskej medicíny sú tieto body na meridiánoch, cez ktoré prechádza energia Qi.
 • Diétne doplnky – rôzne druhy vitamínov či liečivých húb, ako je Ganoderma lucidum a Shiitake.
 • Hypnózu – pacient sa pomocou pokynov hypnotizéra dostane do stavu podobnému spánku.
 • Meditáciu – hlbšie sústredenie sa a uvedenie psychiky k väčšiemu pokoju.

Prevencia

Ak chcete riziko vzniku čo najviac znížiť, môžete tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Nefajčite – Ako sme spomenuli vyššie, fajčenie je hlavný spôsob vzniku tohto ochorenia. Najjednoduchšou a najdôležitejšou vecou, ktorú teda môžete pri prevencii urobiť je to, že s fajčením prestanete, v respektíve s ním nikdy nezačnete.
 • Vyhnite sa pasívnemu fajčeniu – Dym z cigariet, cigár a fajok od ostatných vám taktiež škodí.
 • Vyhýbajte sa chemikáliám, prípadne môžete dať svoje obydlie otestovať, či sa tam nenachádza radón.
 • Opatrnosť v práci – Zásady ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku môžu pomôcť vyhnúť sa karcinogénom.

Záver

Prevencia všetkých ochorení je veľmi dôležitá. Preventívne prehliadky by ste mali brať ako samozrejmosť a ak sa aj cítite dobre, je lepšie na preventívnu prehliadku ísť. Štatistika rakoviny pľúc je na Slovensku naozaj desivá, pretože každé 4 hodiny u nás zomrie na toto ochorenie jeden človek. Urobte pre svoje telo maximum a starajte sa oň.

Zdroje

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lung-cancer/symptoms-causes/syc-20374620
https://www.cancercenter.com/cancer-types/lung-cancer/symptoms
https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2019_10/Pacienti_s_rakovinou_pluc_prichadzaju_k_lekarovi_vacsinou_neskoro.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/basics/lung-cancer-types