Ožarovanie – liečba rakoviny

Rakovina je jedno z ochorení, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Iba na Slovensku na ňu zomrie ročne takmer 14 000 pacientov. Liečba tejto choroby je často komplikovaná a nie vždy so šťastným koncom. Spôsobov liečenia je viacero. Ožarovanie je jedným z najbežnejších spôsobov jej liečenia.  Čo je ožarovanie Ožarovanie je radiačná liečba, označuje […]

ožarovanie
ožarovanie

Rakovina je jedno z ochorení, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Iba na Slovensku na ňu zomrie ročne takmer 14 000 pacientov. Liečba tejto choroby je často komplikovaná a nie vždy so šťastným koncom. Spôsobov liečenia je viacero. Ožarovanie je jedným z najbežnejších spôsobov jej liečenia. 

Čo je ožarovanie

Ožarovanie je radiačná liečba, označuje sa aj ako rádioterapia. Ide o využívanie vysokoenergetických častíc alebo vĺn, ako sú röntgenové lúče, gama lúče, elektrónové lúče alebo protóny. Cieľom je zničenie alebo poškodenie nádorových buniek.

V našom tele za normálnych okolností bunky rastú a rozdeľujú sa, aby vytvorili nové bunky. Pri rakovine sa bunky začnú deliť a rásť rýchlejšie, ako normálne bunky. Žiarenie funguje tak, že robí malé zlomy v DNA vo vnútri buniek. Tieto zlomy bránia rakovinovým bunkám rásť a deliť sa, čo spôsobuje ich smrť. Aj okolité zdravé bunky môžu  byť ovplyvnené týmto žiarením, ale väčšina z nich sa zotaví a funguje tak, ako by mala. 

Zatiaľ čo chemoterapia a iné spôsoby liečby, ktorých dávku podávajú cez injekcie alebo ústami, vystavujú celé telo liekom, rádioterapia útočí na rakovinu lokálne. Znamená to, že je zvyčajne zameraná na konkrétnu časť a mala by ovplyvňovať len tú časť, ktorá si vyžaduje ošetrenie. Rádioterapia sa plánuje tak, aby poškodzovala rakovinové bunky s čo najmenším poškodením tých zdravých. 

Niektoré radiačné liečby používajú rádioaktívne látky, ktoré sa podávajú intravenózne (do žily) alebo orálne (ústami). Aj keď tento typ žiarenia cestuje po celom tele, rádioaktívna látka sa väčšinou zhromažďuje v oblasti nádoru, takže na zvyšok organizmu má malý účinok. 

Aký je cieľ liečby

Viac ako polovica ľudí s rakovinou podstúpi rádioterapiu. Niekedy je jedinou potrebnou liečbou rakovín a niekedy sa používa s inými typmi liečenia. Rozhodnutie o použití ožarovania záleží od typu, štádia a od ďalších zdravotných problémov.

Väčšina typov rádioterapie nepomáha pri liečbe, kedy sa rakovina rozšírila na veľa miest v tele. Aj napriek tomu sa však dá použiť na liečbu mnohých typov rakoviny buď samostatne, alebo v kombinácii s inými spôsobmi liečby. Používa sa na nasledujúce účely:

 • Na vyliečenie alebo zmenšenie nádoru v počiatočnom štádiu

Niektoré druhy rakoviny sú veľmi citlivé na rádiovú terapiu. Za týchto okolností môže byť použité samotné, aby sa rakovina zmenšila alebo úplne zmizla. V niektorých prípadoch sa najskôr podá chemoterapia alebo iné protirakovinové lieky. Pri ďalších druhoch rakoviny sa použije pred chirurgickým zákrokom na zmenšenie nádoru alebo po operácii, ktorá pomáha zabrániť návratu ochorenia. 

Ak ide o rakovinu, ktorá sa dá vyliečiť ožarovaním a chirurgickým zákrokom, ide o preferovaný typ liečby. Je to tým, lebo spôsobuje menšie poškodenie ako iné spôsoby a je pravdepodobnejšie, že postihnutá časť bude po liečbe pracovať tak, ako má.

Na určité typy zhubných nádorov sa súčasne používa ožarovanie aj chemoterapia, či iné typy protirakovinových liečiv. Niektoré lieky pomáhajú ožarovaniu lepšie pracovať, pretože zvyšujú citlivosť rakovinových buniek. Nevýhodou kombinácie však je, že nežiadúce účinky sú často horšie. Kombinácii viacerých typov sa hovorí adjuvantná liečba.

 • Na zabránenie návratu

Zhubný nádor sa dokáže šíriť z miesta kde začal do ostatných častí. Lekári často predpokladajú, že aj keď to CT a MRI snímky neukazujú, že sa zlé bunky rozšírili aj do iných častí. Dakedy sa ožaruje aj iná časť organizmu, kde sa predpokladá, že rakovinové bunky odcestovali. Napríklad ľudia s určitými druhmi rakoviny pľúc môžu dostať ožiarenie do hlavy, aj keď to snímky z vyšetrení zatiaľ neukazujú. Robí sa to preto, lebo v týchto prípadoch je bežné, že sa rakovina šíry do mozgu. Cieľom je, aby sa zabránilo šíreniu do hlavy ešte skôr, ako sa bunky rozmnožia. 

 • Na liečbu príznakov spôsobených pokročilou rakovinou

Rakovina sa občas rozšíri natoľko, že sa už vyliečiť nedá. Rádioterapia sa však dá použiť na zmenšenie nádoru, aby sa pacienti onkológie cítili aspoň o niečo lepšie. Dokáže zmierniť problémy ako bolesť, ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním, či upchatie čriev.

 • Na rakovinu, ktorá sa vrátila

Ak sa rakovina opakovane vracia, rádiová terapia sa použije znova, prípadne sa použije aj na zmiernenie symptómov spôsobených rakovinou v pokročilom štádiu. To, či sa rádioterapia použije opakovane, záleží od viacerých faktorov. Napríklad, ak sa rakovina vrátila v mieste, ktorá už bola ožarovaná, nemusí byť možné dať viac žiarenia na to isté miesto. Závisí to od množstva žiarenia, ktoré bolo použité predtým. Niektoré nádory nereagujú rovnako dobre na opakované ožarovania, takže sa nemusí podariť, aj keď sa opakuje.

Spôsoby podania rádioterapie

Dá sa vykonať troma spôsobmi:
 1. Externá rádioterapia: Ide o vonkajšie žiarenie mimo tela pacienta, kedy sa využíva prístroj, ktorý smeruje vysokoenergetické lúče zvonku tela do nádoru. Robí sa to počas ambulantných návštev nemocnice alebo liečebného centra. Spravidla sa podáva v priebehu mnohých týždňov a občas sa podáva aj dvakrát denne počas niekoľkých týždňov. Osoba, ktorá takéto žiarenie dostáva, nie je rádioaktívna a nemusí doma dodržiavať žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia. 
 2. Interná rádioterapia: Vnútorné žiarenie sa volá aj ako brachyterapia. Rádioaktívny zdroj sa vloží do nádoru alebo do jeho blízkosti. Pri niektorých druhoch brachyterapie môže byť zariadenie umiestnené a ponechané v tele. Niekedy sa na určitý čas vloží do tela a potom sa vyberie. O tom sa rozhoduje na základe typu rakoviny. Pre tento typ žiarenia sú na určitý čas potrebné zvláštne bezpečnostné opatrenia.
 3. Systematické žiarenie: Na liečbu určitých druhov tumorov sa používajú rádioaktívne lieky podávané ústami alebo podávané do žily. Tieto lieky potom putujú do celého tela. Možno bude potrebné dodržiavať určité preventívne opatrenia doma po určitý čas po podaní týchto liekov.

Typ podaného žiarenia závisí od druhu rakoviny a od toho, v ktorej časti tela sa nachádza. Môže sa použiť aj viac ako jeden druh ožarovania. 

Prístroje, ktoré to vykonávajú

Na celý priebeh liečby rádioterapiou dohliadajú odborne vzdelaní lekári a iní zdravotní personál. Medzi týchto ľudí patria:

 • Radiačný onkológide o lekára špeciálne vyškoleného na liečbu ožarovaním. Je zodpovedný za plán radiačnej liečby.
 • Radiačný fyzikzabezpečuje, aby radiačné zariadenie fungovalo tak, ako má.
 • Dozimetrista pomáha onkológovi s plánovaním liečby.
 • Radiačný terapeutje to technológ radiačnej terapie. Obsluhuje radiačné zariadenie a umiestňuje pacienta na miesto počas ošetrenia.
 • Sestra pre radiačnú terapiu takáto sestra má špeciálne školenie v liečbe rakoviny. 

Okrem spomínaných zdravotných pracovníkov budete možno potrebovať aj pomoc od dietetika, fyzioterapeuta, sociálneho pracovníka, zubára, lekárnika či iných.

Ako prebieha ožarovanie 

Priebeh ožarovania sa líši podľa toho, aký typ rakoviny osoba má. 

 • Externé ožarovanie – počas tohto typu leží pacient na stole pod veľkým prístrojom. Radiačný terapeut umiestni pacienta a potom odchádza do inej miestnosti. Aj keď musí liečená osoba zostať v pokoji, spravidla nemusí zadržiavať dych. Prístroj počas procesu vydáva zvuky, ako chrčanie a cvakanie. Osoba môže počas liečby komunikovať s terapeutom.
 • Interné ožarovanie – počas brachyterapie použije ošetrovací tím na zavedenie rádioaktívneho implantátu hadičku, nazývanú katéter. Keď je katéter v správnej polohe, lekár do neho umiestni zdroj žiarenia. Za niektorých okolností môže implantát zostať v tele až niekoľko dní, kým ho lekár nevyberie. V iných prípadoch lekár vloží implantát do tela pacienta na kratší čas, napríklad 10 – 20 minút, a liečbu pravidelne opakovať až niekoľko týždňov. Po dokončení liečby lekár odstráni katéter alebo aplikátor. Niekedy implantát zostáva v tele natrvalo, ale prestane po určitom čase uvoľňovať žiarenie.

Nežiadúce účinky

Medzi najbežnejšie vedľajšie účinky pre pacientov sa radia:

 • Extrémna únava – ak sa tento príznak dostaví, odporúča sa: 
  • odložiť úlohy, ktoré nie sú nevyhnutné na neskôr,
  • veci, ktoré pacient používa najčastejšie nechať na blízku,
  • relax (čítanie, počúvanie hudby, iné),
  • požiadať o pomoc iných,
  • dopriať si dostatok spánku,
  • venovať sa každý deň fyzickej aktivite,
  • jesť dostatok bielkovín (vajcia, mlieko, fazuľa, mäso a iné),
  • piť čistú vodu,
  • porozprávať sa s lekárom.
 • Strata chuti do jedla – v tomto prípade pomôže konzultácia s dietológom a zároveň:
  • jesť päť – šesť malých jedál denne namiesto pár veľkých,
  • jesť pravidelne,
  • stravovať sa v spoločnosti iných ľudí, prípadne pri televízii a rádiu,
  • mať kvalitné jedlo vždy po ruke,
  • jesť dostatok kalórií,
  • ak je to možné, nech jedlo pripravia iní.
 • Podráždenie pokožky v ošetrovanom mieste – v tomto prípade je vhodné:
  • nosiť mäkké a voľné oblečenie,
  • vyhnúť sa poškriabaniu postihnutej oblasti,
  • používať vlažnú vodu a šetrné mydlo na umývanie,
  • chrániť pokožku pred slnkom,
  • vyhýbať sa dráždivým kozmetickým prípravkom,

Hoci je liečba dlhý a náročný proces, môže postačovať na vyliečenie určitých druhov tumorov v počiatočnom štádiu. Štúdie naznačujú, že výsledky liečby sú ešte lepšie, ak pacient dostane po operácii rádioterapiu a aj chemoterapiu. 

Samotná radiačná terapia všeobecne nespôsobuje bolesť, liečba ale občas spôsobuje bolestivé vedľajšie účinky.

Podstupovanie rádioterapie by mohlo mať vplyv na schopnosť človeka mať deti. Pred začatím liečby je vhodné prediskutovať túto možnosť s lekárom.

Zhrnutie

Ožarovanie je bežnou liečbou zhubných tumorov. Onkologický pacient môže podstúpiť radiačnú terapiu samotnú alebo v kombinácii s inými spôsobmi liečby. Externá a brachyterapia sú hlavnými typmi radiačnej terapie. 

Podobne ako aj chemoterapia, aj rádioterapia so sebou prináša vedľajšie účinky. Nádej na vyliečenie by však určite mal potlačiť strach pred nežiaducimi účinkami.

Zdroje:

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/radiation/basics.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/types-of-radiation-therapy#summary
https://www.uclahealth.org/radonc/radiation-therapy-faqs