Rakovina prsníka – Priebeh, diagnostika, liečba

Karcinóm prsníka je najpočetnejšou onkologickou diagnózou u žien. Až 18 % slovenských žien, ktoré majú rakovinu, majú práve tento druh rakoviny. Počet pacientiek každým rokom rastie a dnes je na Slovensku viac ako 30 000 žien s týmto ochorením. V celosvetovom meradle je každú minútu diagnostikované až 3 ženám. Je najčastejšou invazívnou rakovinou u žien […]

rakovina prsníka
rakovina prsníka

Karcinóm prsníka je najpočetnejšou onkologickou diagnózou u žien. Až 18 % slovenských žien, ktoré majú rakovinu, majú práve tento druh rakoviny. Počet pacientiek každým rokom rastie a dnes je na Slovensku viac ako 30 000 žien s týmto ochorením. V celosvetovom meradle je každú minútu diagnostikované až 3 ženám.

Je najčastejšou invazívnou rakovinou u žien a druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu u žien po rakovine pľúc

Pokroky v skríningu a liečbe rakoviny od roku 1989 dramaticky zlepšili mieru prežitia. Podľa údajov z Americkej rakovinovej spoločnosti existuje v USA viac ako 3,1 milióna žien, ktoré prežili ju prežili. Šanca, že žena na karcinóm zomrie, je približne 1 ku 38, čo predstavuje 2,6 %.

Uvedomenie si potreby prevencie a poznanie symptómov sú dôležitými spôsobmi zníženia rizika, ktoré táto choroba prináša. Vo veľmi zriedkavých prípadoch postihuje aj mužov. Keďže je to ale veľmi raritné, často býva diagnostikovaná v neskorších štádiách. Podľa dostupných údajov predstavuje tento typ u mužov menej ako 1 % všetkých rakovinových diagnóz na celom svete.

Charakteristika

K rakovine dochádza, keď v génoch, ktoré regulujú rast buniek, dochádza k zmenám nazývaným mutácie. Mutácie nechávajú bunky nekontrolovane rozdeľovať sa a množiť bez toho, aby to bolo pre telo potrebné. 

Tento karcinóm sa vyvíja v bunkách prsníka. Tvorí sa buď v žľazách alebo v kanálikoch prsníka. Môže sa vytvoriť aj v tukovom tkanive alebo vo väzivovom tkanive. 

Nekontrolované rakovinové bunky často napádajú iné zdravé prsné tkanivo a cestujú lymfatickými uzlinami v podpazuší. Lymfatické uzliny sú primárnou cestou, ktorá napomáha rakovinovým bunkám presunúť sa do ďalších častí tela. 

Príčiny vzniku rakoviny prsníka

Existujú určité rizikové faktory, ktoré vznik karcinómu prsníka napomáhajú. Niektoré sa ovplyvniť dajú, iné žiaľ zmeniť nevieme.

 1. Byť ženou – Byť ženou je najväčší rizikový faktor. Len menej ako 1 % zo všetkých prípadov sa týkajú mužov.
 2. Vek – Každý z nás starne a ako je to aj pri iných chorobách, aj riziko rakoviny s vekom stúpa. Podľa dát 1 z 8 invazívnych karcinómov sa vyvíja u žien mladších ako 45 rokov a približne 2 z 3 prípadov sú u žien vo veku nad 55 rokov. Proces starnutia je po pohlavý najväčším rizikovým faktorom. Je to z toho dôvodu, že čím dlhšie žijeme, tým je v tele viac príležitostí na genetické poškodenie, teda mutácie. S pribúdajúcim vekom je telo menej schopné opravovať genetické poškodenia.
 3. Rodinná anamnéza – Ženy s blízkymi príbuznými, ktorým bola diagnostikovaná, majú vyššie riziko vzniku. Ak vám u jednej príbuznej prvého stupňa, kde patrí matka, sestra či dcéra, diagnostikovali toto ochorenie, riziko je až dvojnásobné. Ak bola rakovina zistená u 2 takýchto príbuzných v rodine, riziko je až 5-krát vyššie než je priemer. 
 4. Genetika – Približne 5 – 10 % rakoviny prsníka sa považuje za dedičnú, spôsobenú genetikou od rodičov. Gény sú krátke segmenty DNA nachádzajúce sa v chromozómoch. DNA obsahuje návod na stavbu bielkovín a tie riadia funkciu všetkých buniek, ktoré tvoria náš organizmus.
 5. Predchádzajúca anamnéza – Ak už ste ochorenie mali, máte 3 – 4-krát väčšiu pravdepodobnosť, že sa vyvinie ďalšia rakovina v druhom prsníku. Volá sa to aj recidíva.
 6. Iné – existujú aj ďalšie faktory, ktoré môžu vznik ovplyvniť. Patrí tu napríklad nadváha, nadmerné pitie alkoholu, zlá životospráva, nedostatok pohybu, fajčenie, ožarovanie, prvé tehotenstvo po 30-tke, kojenie, rasa, 

Druhy

Ak si žena objaví hrčku, je potrebné vykonať viacero vyšetrení aby sa zistilo, o aký druh nádoru ide.

 • Nezhubný nádor – benígny. V tomto prípade nejde o nebezpečný tumor. Niekedy sa jedná len o cystu alebo o hrčku tukového väziva. Tento sa do iných častí tela nerozširuje a nevznikajú ani metastázy.
 • Zhubný nádor – malígny. Sú to útvary s rýchlym rastom buniek, ktoré majú potenciál rásť a šíriť sa do ďalších častí v organizme.

Najčastejšie sú typmi rakoviny prsníka tieto:

 • Sarkóm prsníka – vzniká v spojivovom tkanive prsnej žľazy.
 • Karcinóm prsníka – nádorové bunky vznikajú v žľazovom tkanive.

Príznaky

Prvým symptómom je ten, keď si žena nájde hrčku alebo oblasť zhrubnutého tkaniva v prsníku. Veľa hrčiek nie je rakovinotvorných, ale vždy je najlepšie nechať si ich skontrolovať lekárom. Lekára by ste mali navštíviť vtedy, keď na sebe spozorujete niektoré z nasledujúcich príznakov:

 • Na prsníku si nájdete hrčku, prípadne zhrubnuté tkanivo, ktoré ste tam predtým nemali.
 • Zmení sa veľkosť alebo tvar jedného, či oboch prsníkov.
 • Z bradavky vychádza výtok.
 • V podpazuší nájdete hrčku alebo opuch.
 • Na bradavke nájdete ekzém, začervenanie alebo máte svrbivú pokožku.
 • Vzhľad bradavky sa zmení, napríklad je vtiahnutá do prsníka.

Bolesť prsníka nie je zvyčajne príznakom rakoviny.

Je dôležité poznať symptómy rakoviny, aby ste ju mohli odhaliť čo najskôr. Včasná diagnostika vám môže zachrániť život.

Rakovina prsníka a jej diagnostika

Dá sa odhaliť jednoduchými vyšetreniami, ktoré sa delia na klinické a zobrazovacie. 

 1. Klinické testy: lekár potrebuje ako prvé vyšetriť lymfatické uzliny a aj prsníky. Zisťuje rodinnú anamnézu a váš zdravotný stav. Súčasťou je aj bežný odber krvi. 
 2. Zobrazovacie testy:
  • Mamografia – mamografické vyšetrenie je základná metóda vyšetrenia. Slúži ako skríningový postup na sledovanie zmien v prsníkoch pre ženy nad 40 rokov. Je preplácaný poisťovňou a je dôležité chodiť na tento skríning pravidelne. 
  • Ultrazvuk – vyšetrením sa zisťuje, či je hrčka tvorená tkanivom alebo ide o cystu s tekutým obsahom.
  • MRI – používa sa aj skratka NMR. Nejde o bežné vyšetrenie, používa sa až pri podozrení na rakovinu a trvá 15 – 90 minút.

Všetky testy sú v podstate bezbolestné a preto sa žena nemusí obávať bolesti.

Priebeh ochorenia

Priebeh rakoviny sa dá rozdeliť do fáz podľa veľkosti nádoru a podľa toho, do akej miery sa rozšíril. 5 hlavných štádií:

 • Štádium 0 – Cyklus rakovinotvorných buniek je len v prsníku a nerozširuje sa do blízkeho tkaniva.
 • Štádium 1 – Delí sa na 2 stupne:
  1. Stupeň A – primárny nádor je široký do 2 cm a lymfatické uzliny nie sú ovplyvnené.
  2. Stupeň B – Nachádza sa v blízkych lymfatických uzlinách a buď nie je v prsníku žiadny nádor, alebo je menší ako 2 cm.
 • Štádium 2 – taktiež sa delí na 2 stupne.
  1. Stupeň A – nádor je menší ako 2 cm a rozšíril sa do 1 – 3 blízkych lymfatických uzlín, prípadne má veľkosť 2 – 5 cm. Nerozšíril sa do žiadnych lymfatických uzlín.
  2. Stupeň B – nádor má 2 – 5 cm a rozšíril sa do 1 -3 podpazušných uzlín alebo je väčší ako 5 cm.
 • Štádium 3 
  1. Fáza A – Je rozšírená do 4 – 9 podpazušných uzlín alebo zväčšila vnútorné prsné uzliny a primárny nádor môže mať akúkoľvek veľkosť.
  2. Fáza B – Tumor napadol hrudnú stenu alebo kožu a môže napadnúť až 9 uzlín.
  3. Fáza C – Nachádza sa v 10 a viac uzlinách alebo vnútorných prsných uzlinách.
 • Štádium 4 – V tomto štádiu môže byť nádor akejkoľvek veľkosti a jeho bunky sa rozšírili do blízkych a vzdialených uzlín a orgánov. 

Liečba

Počas liečby sa vám bude venovať veľa špecialistov. Hlavným z nich je onkológ, ktorý je špecialistom na toto ochorenie. 

Hlavnými spôsobmi liečby rakoviny sú:

 • Operácia,
 • rádioterapia,
 • chemoterapia,
 • hormonálna terapia,
 • cielená terapia.

Pri liečbe sa pacientka stretne s jedným druhom liečby, alebo aj s kombináciou vyššie spomínaných metód. Liečebný postup záleží podľa toho, ktorý druh rakoviny pacientka má a v ktorom štádiu sa nachádza. Rakovina prsníka diagnostikovaná pri pravidelnom skríningu býva odhalená v počiatočnom štádiu. Ak je ale zistená až keď sa dostavia príznaky, býva už v pokročilom štádiu a vyžaduje si inú liečbu.

Výber druhu liečby závisí od:

 • Štádia a stupňa rakoviny (aký veľký je nádor a kam všade sa rozšíril)
 • Celkového zdravia
 • Či je žena v menopauze

Doplnková liečba

Alternatívna, v respektíve doplnková medicína je taktiež možnosť, ako s chorobou bojovať. Je však dôležité pamätať na to, že je to len doplnok k už stanovenej liečbe lekárom a nieje možné ňou nahradiť pôvodnú liečbu. Medzi onkologickými pacientami sa používajú napríklad:

Ak sa rozhodnete pre niektorú zo spomínaných doplnkových metód, porozprávajte sa vopred so svojím lekárom. Kombinácia niektorých látok s chemoterapiou by vám napríklad mohla viac ublížiť, než pomôcť.

Prevencia

Vykonanie určitých zmien vo vašom každodennom živote pomáha znížiť riziko rakoviny. 

 • Opýtajte sa svojho lekára na skríning
 • Vykonávajte samovyšetrenie prsníkov
 • Alkohol pite s mierou
 • Pravidelne cvičte
 • Obmedzte postmenopauzálnu hormonálnu liečbu
 • Udržiavajte si zdravú hmotnosť
 • Stravujte sa zdravo

Záver

Miera prežitia sa veľmi líši v závislosti od mnohých faktorov. Dva z najdôležitejších faktorov sú typ rakoviny a štádium v čase, keď je stanovená diagnóza. Dôležitými faktormi sú aj vek, pohlavie a rasa. Výskumy ukazujú, že u iných rás ako je biela, má vyššiu úmrtnosť. Dôvodom však môže byť aj rozdiel v zdravotnej starostlivosti. Veľmi dobrou správou však je, že miera prežitia rakoviny sa z roka na rok zlepšuje.

Zdroje

https://mamograf.sk/ochorenie/druhy-rakoviny-prsnika/
https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470
https://www.nhs.uk/conditions/breast-cancer/treatment/
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/what-is-breast-cancer.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/37136