Rakovina – druhy, diagnostika, liečba

Rakovina je veľmi zákerné ochorenie, o ktorom už zrejme počul každý z nás. Hlboko ovplyvňuje životy pacientov, aj ich príbuzných. Aj napriek modernej liečbe na ňu zomiera stále veľa pacientov. Prečo nádory vlastne vznikajú? Majú všetky rovnaké príznaky?  Čo je rakovina Rakovina je všeobecný názov pre skupinu chorôb, ktorá je charakteristická nekontrolovaným a abnormálnym rastom […]

rakovina

Rakovina je veľmi zákerné ochorenie, o ktorom už zrejme počul každý z nás. Hlboko ovplyvňuje životy pacientov, aj ich príbuzných. Aj napriek modernej liečbe na ňu zomiera stále veľa pacientov. Prečo nádory vlastne vznikajú? Majú všetky rovnaké príznaky? 

Čo je rakovina

Rakovina je všeobecný názov pre skupinu chorôb, ktorá je charakteristická nekontrolovaným a abnormálnym rastom telesných buniek. Rakovinové bunky vedia preniknúť do okolitého tkaniva alebo vstúpiť do krvi a lymfy, vďaka čomu sa dostanú do rôznych častí tela. V týchto častiach vznikajú metastázy. Rozšírené metastázy vo viacerých častiach tela sú hlavnou príčinou smrti.

Ochorenie je jednou z hlavných príčin úmrtí vo svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), spôsobila 1 zo 6 úmrtí v roku 2020. Najčastejšími rakovinami sú rakovina prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka a prostaty. Vedci aj lekári neustále usilovne pracujú na nájdení nových spôsobov liečby rakoviny.

Vedeli ste, že…
…existuje Svetový deň boja proti rakovine? Tento deň pripadá na 4. február. Vyhlásila ho Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) a pripomíname si ho od roku 2002. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o rakovine a o možnostiach prevencie. Pripomíname si ho tiež na Slovensku a pri tejto príležitosti sa nosia stužky.

Čísla za rok 2020

V roku 2020 si vyžiadala takmer 10 miliónov životov. V tomto roku boli najčastejšie tieto druhy rakoviny:

 • prsníka – 2,26 milióna prípadov,
 • pľúc – 2,21 milióna pacientov,
 • hrubého čreva a konečníka – 1,93 milióna prípadov,
 • prostaty – 1,41 milióna pacientov,
 • karcinóm kože (nemelanómová) – 1,20 milióna prípadov,
 • žalúdka – 1,09 milióna pacientov.

Najčastejšie stáli za úmrtím nasledovné druhy:

 • pľúc – 1,80 milióna úmrtí,
 • hrubého čreva a konečníka – 916 000 úmrtí,
 • pečene – 830 000 úmrtí,
 • žalúdka – 769 000 úmrtí,
 • prsníka – 685 000 úmrtí.

Nevyhýba sa ani deťom. Každý rok na ňu ochorie približne 400 000 detí. Najčastejšie druhy sa líšia od krajiny ku krajine.

Druhy nádorov

Rakoviny sú pomenované podľa oblasti, v ktorej začínajú a typu buniek, z ktorých sú vytvorené. Napríklad tá, ktorá začína v žalúdku a rozšíri sa aj do iných orgánov, sa stále nazýva rakovina žalúdka.

Nádory delíme do 2 skupín:

 1. Nezhubné – benígne: nešíria sa do iných častí organizmu a nevytvárajú metastázy
 2. Zhubné – malígne: šíria sa aj do ďalších častí tela a vytvárajú metastázy. Medzi zhubné nádory patria:
  • Karcinómy – začína v koži alebo tkanivách
  • Sarkómy – rakoviny spojivových tkanív (kosti, svaly, chrupavky), 
  • Lymfómy – myelém, v imunitnom systéme
  • Leukémie – v kostnej dreni
  • Nádory zo zárodočných buniek – v semenníkoch a vaječníkoch,
  • Blastómy

Konkrétne typy rakoviny

Môže v podstate vzniknúť kedykoľvek a kdekoľvek v ľudskom tele. Medzi najznámejšie patrí rakovina:

Prečo sa tvorí?

Vzniká zmenou normálnych buniek na nádorové. Tieto zmeny sú výsledkom interakcie medzi genetickými faktormi človeka a tromi kategóriami vonkajších činiteľov, vrátane:

 • fyzikálne karcinogény, napríklad ultrafialové a ionizujúce žiarenie,
 • chemické karcinogény, ako je azbest, zložky tabakového dymu, alkohol, aflatoxín, arzén,
 • biologické karcinogény, patria tu infekcie spôsobené určitými vírusmi, baktériami alebo parazitmi.

Výskyt rakoviny stúpa s vekom, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku nahromadenia rizík pre špecifické druhy rakoviny, ktoré sa zvyšujú s vekom. 

Ako rastie a ako sa šíri?

Vývoj rakoviny možno rozdeliť do 3 fáz:

1. Abnormálne delenie buniek

Normálne bunky vo vašom tele rastú a delia sa. Každá bunka má svoj cyklus, po ktorom odumiera a nahradí ju nová. Choroba narúša tento proces a spôsobuje abnormálny rast buniek. Je to spôsobené zmenami, takzvanými mutáciami v bunkovej DNA, Tá dáva každej bunke pokyn, čo robiť, ako má rásť a deliť sa. Mutácie sa v DNA vyskytujú často, ale bunky zvyčajne tieto chyby samé opravia. Ak sa chyba neopraví, bunka sa môže stať rakovinovou. Mutácie spôsobia, že tie, ktoré by mali zaniknúť a byť nahradené prežijú a navyše sa ešte aj delia, čo spôsobuje tvorbu nádorov.

2. Tvorba nádorov

Tumory môžu spôsobovať zdravotné problémy v závislosti od toho, kde v tele rastú. Nie všetky tumory sú rakovinové. Benígne nádory nie sú rakovinové a nerozširujú sa do blízkych tkanív. Niekedy sa však môžu nádory rozšíriť a spôsobiť problémy, ak tlačia na susedné orgány a tkanivá. Malígne nádory sú rakovinové a môžu byť napadnuté iné časti tela.

3. Metastázy

Niektoré rakovinové bunky sú schopné šíriť sa aj cez krvný obeh alebo cez lymfatický systém do vzdialených oblastí tela. Toto sa nazýva metastázovanie. Rakoviny, ktoré metastázovali, sa považujú za pokročilejšie než tie, ktoré ešte nie. Ochorenie s metastázami je často ťažšie liečiteľné a smrtelnejšie.

Diagnostika

Úmrtnosť na rakovinu sa znižuje v prípade, keď sú prípady odhalené a liečené včas. Existujú 2 základné piliere, a to je diagnostika a skríning.

Včasná diagnóza

Keď je odhalená včas, je vyššia pravdepodobnosť vyliečenia a miera prežitia je teda vyššia. Pri skorej diagnóze je dôležité:

Pri diagnostike lekár vykoná rôzne testy vďaka ktorým zistí veľkosť, či sa rozšírila a v ktorom štídiu sa nachádza. Štádium rakoviny I a II znamená, že sa zatiaľ veľmi nerozšírila a je na mieste vzniku rakoviny. Vyššie štádium III a IV znamená, že sa rozšírila aj do iných častí tela.

Skríning

Cieľom skríningu je identifikovať jedincov s nálezmi naznačujúcimi špecifickú rakovinu predtým, než sa rozvinú symptómy. Keď sa počas skríningu zistia abnormality, mali by nasledovať ďalšie testy na stanovenie definitívnej diagnózy, ako aj odporúčanie na liečbu.

Skríningové programy sú účinné pre niektoré, ale nie pre všetky typy rakoviny. Vyžadujú si špeciálne vybavenie aj personál. Výber pacientov pre skríning je založený na veku a rizikových faktoroch. Na Slovensku sa robia skríningy pre nasledovné typy rakovín:

 • prsníka, 
 • krčka maternice, 
 • čreva a prostaty.

Liečba

Správne stanovenie diagnózy je kľúčom k nastaveniu správnej liečby. Každý typ rakoviny si totiž vyžaduje špecifický liečebný postup. Liečba môže zahŕňať:

 • Chirurgický zákrok,
 • rádioterapiu,
 • chemoterapiu,
 • cielenú terapiu,
 • imunoterapiu,
 • transplantáciu kmeňových buniek,
 • hormonálnu terapiu,
 • iné spôsoby liečby podľa odporúčania lekára.

Na úvod je dôležité aj stanovenie si cieľa liečby. Či je primárny cieľ vyliečiť rakovinu alebo výrazne predĺžiť život. Dôležitým cieľom je aj zlepšenie kvality života pacienta. 

Niektoré typy rakoviny, napríklad rakovina prsníka, krčka maternice, či ústnej dutiny, majú vysokú pravdepodobnosť vyliečenia, ak sa odhalí včas a lieči sa podľa správnych postupov.

Ďalšie typy, ako leukémia, lymfóm u detí, majú tiež vysokú mieru vyliečenia, ak je poskytnutá vhodná liečba a to dokonca aj vtedy, keď sú rakovinové bunky prítomné v iných oblastiach tela.

Čo je paliatívna starostlivosť

Cieľom paliatívnej starostlivosti je skôr zmierniť, než vyliečiť symptómy a utrpenie spôsobené rakovinou. Jej úlohou je zlepšiť kvalitu života pacientov a nielen im, ale aj ich rodinám. Vďaka paliatívnej starostlivosti vedia pacienti žiť pohodlnejšie. Používa sa u pacientov, ktorí majú už len malú šancu na vyliečenie. 

Úľava od fyzických a psychických problémov prostredníctvom paliatívnej starostlivosti, je možná u viac než 90 % pacientov. 

Faktory, ktoré ovplyvňujú vznik rakoviny

V súčasnosti je možné predchádzať 30 – 50 % rakovinových ochorení vyhýbaním sa rizikovým faktorom. Znížiť riziko možno aj včasným odhalením rakoviny a vhodnou liečbou a starostlivosťou o pacientov. Mnohé typy rakoviny majú vysokú šancu na vyliečenie, ak sú včas diagnostikované a vhodne liečené.

Medzi rizikové faktory patria:

 • Vek,
 • rodinná anamnéza,
 • zdravotný stav,
 • fajčenie a užívanie tabaku,
 • nadváha,
 • nevyvážená a nezdravá strava,
 • nedostatok pohybu,
 • veľa alkoholu,
 • HPV a hepatitída B,
 • ultrafialové žiarenie a nadmerné opaľovanie sa,
 • znečistené ovzdušie.

Dôležitá je prevencia

Poznanie faktorov, ktoré prispievajú k vzniku nádoru, vám môže pomôcť. V rámci prevencie dbajte na nasledovné:

 • Skríning – neodkladajte preventívne prehliadky
 • Diéta – dbajte na zdravú stravu, vyhnite sa spracovávaným jedlám a doprajte si ovocie a zeleninu každý deň.
 • Váha – udržiavajte si zdravú hmotnosť a venujte sa pohybovým aktivitám aspoň 30 minút každý deň.
 • Slnko – pobyt na slnku vám síce doplní vitamín D, na slnku to ale nepreháňajte a nedovoľte, aby vám slnko spálilo pokožku.
 • Očkovanie – ak je to možné, zaočkujte sa proti vírusovým infekciám, ktoré môžu viesť k rakovine, ako je hepatitída B a HPV.
 • Vyhýbajte sa fajčeniu a alkoholu.

Záver

Príčiny vzniku sú rôzne a taktiež aj možnosti liečby. Aj keď je chemoterapia veľmi častou časťou liečby, pre niektorých pacientov nemusí byť vhodná a lekár naordinuje podľa dostupných údajov iný spôsob liečenia. Nádor sa môže vďaka správnej liečbe zmenšiť, prípadne sa úplne zničí.

Tak ako pri každej chorobe, vždy je dôležité včasné odhalenie. Preto nikdy vyšetrenie pri podozrení neodkladajte. Včasným odhalením predídete postpu choroby do ďalších štádií a tým si predĺžite život o niekoľko rokov.

Aj keď sme veľa informácií uviedli v článku, ďalšie dôležité informácie nájdete aj na webovej stránke Národného onkologického ústavu SR, ktorý zhromažďuje všetky potrebné infromácie pre pacientov na jednom mieste.

Zdroje:

https://www.healthline.com/health/cancer
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323648
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cancer/symptoms-causes/syc-20370588